مقدمه:

موضوع شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2020 «سلامت روان برای همه» نام گذاری شده است؛ شعاری که سیاست­گذاران، برنامه ریزان، مجریان و تمامی افراد را در هرجایگاهی متعهد به تلاش جهت ارتقای شاخص های سلامت روان می کند، تا با این «تعهد جمع» ضمن دسترسی به خدمات سلامت روان «برای همه در همه جا» فرهنگ مراقبت فردی و اجتماعی نهادینه شود. با  فهم ضرورت این شعار و اهمیت موضوع سلامت روان در جمعیت دانشجویی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناروی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت دانشجویی دانشگاه تهران و کانون همیاران سلامت روان بر آن شدند تا با برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی، رسانه ای،  هنری و بهداشت روانی تحت عنوان "سلامت روان برای همه" افزون بر تاکید بر اهمیت موضوع سلامت روان ، دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را به مشارکت در این جشنواره فرا بخوانند، فراخوانی که از همه دانشجویان دعوت می کند تا با اندیشه های خلاقانه و مهارت های خود در حیطه های مختلف علمی، هنری و فرهنگی به خلق آثاری بپردازند که در زمره اشاعه فرهنگ سواد سلامت روان، خود مراقبتی همدلی، نشاط اجتماعی، مسئولیت پذیری و تاب آوری است. لذا در این جشنواره از دانشجویان دعوت می شود در دو محور فرهنگی و رسانه ای (شعر، داستان کوتاه، مقاله خبری، تیتر خبری، پیام های کوتاه بهداشت روان) و هنری (عکس، نقاشی، کاریکاتور، فیلم کوتاه، انیمیشن، موشن گرافی) مشارکت فعال در این جشنواره داشته و با یک اقدام جمعی سلامت روان برای همه را تمرین فکری و عملی کنیم.