موضوع جشنواره:

سلامت ، خود مراقبتی، سواد سلامت روان، همدلی، پیشگیری (با نگاه مثبت روانی- اجتماعی)

 بخش های جشنواره:


فرهنگی رسانه ای:                                                                                    هنری:

 

- شعر

- داستان کوتاه 

- مقاله ادبی 

- تیتر خبری 

- پیام های کوتاه بهداشت و روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     بخش ویژه مقاله نویس با موضوع :

       " از رنج کرونا تا گنج درون"

 

- عکس

- نقاشی

- کاریکاتور

- فیلم کوتاه

- انیمیشن

- موشن گرافی