اهداف

* گسترش فعالیت های فرهنگی، ادبی، هنری در راستای سلامت روانی جامعه


* زمینه سازی برای خلق آثار فرهنگی و هنری در خصوص خود مراقبتی، سواد سلامت روانی، همدلی و پیشگیری


* آشنا کردن عموم جامعه با اثرات مصرف مواد بر سلامت روان جامعه


* شناسایی، معرفی و تقدیر از پدیدآورندگان آثار برتر در حوزه سلامت روان و کمک به تولید و انتشار گسترده این آثار


* آشنایی بیشتر مسئولان با استعدادها و ظرفیت های فرهنگی، هنری دانشجویان